Vltava show

Vltava

Summary: culture, classics and the arts

Join Now to Subscribe to this Podcast

Podcasts:

 Kritické panorama (03.03.2014 08:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Operní panorama s Helenou Havlíkovou: Opava: Čajkovského Oněgin; Ostrava: Schumannova Jenovéfa; přenos z MET: Kníže Igor; Cappella Mariana: Pocta Kryštofu Harantovi

 Kritické panorama (20.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (20.02.2014 15:45)

 Kritické panorama (19.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (19.02.2014 15:45)

 Kritické panorama (18.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (18.02.2014 15:45)

 Kritické panorama (17.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (17.02.2014 15:45)

 Kritické panorama (17.02.2014 08:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (17.02.2014 08:45)

 Prameny a proudy (16.02.2014 16:00) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Prameny a proudy (16.02.2014 16:00)

 Ranní Slovo (16.02.2014 07:35) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Ranní Slovo (16.02.2014 07:35)

 Kritické panorama (13.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (13.02.2014 15:45)

 Kritické panorama (12.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (12.02.2014 15:45)

 Kritické panorama (11.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (11.02.2014 15:45)

 Kritické panorama (10.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (10.02.2014 15:45)

 Kritické panorama (10.02.2014 08:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (10.02.2014 08:45)

 Kritické panorama (06.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (06.02.2014 15:45)

 Kritické panorama (05.02.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Kritické panorama (05.02.2014 15:45)

Comments

Login or signup comment.