Vltava show

Vltava

Summary: culture, classics and the arts

Join Now to Subscribe to this Podcast

Podcasts:

 Kritické panorama (24.03.2014 08:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Operní panorama Heleny Havlíkové: hodnocení koncertu Il divino Boemo, kde vystoupila Vivica Geneaux s Collegiem 1704; uvedení Janáčkovy opery Liška Bystrouška v Národním divadle, Dirigent Robert Jindra, režie Ondřej Havelka

 Ranní Slovo (23.03.2014 07:30) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec. Biblický text: Žalm 12. Hostem Petra Vaďury je Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické v Pardubicích.

 Kritické panorama (20.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Filmové panorama s Tomášem Bartoškem: začíná Febiofest; snímek Grandhotel Budapešť (recenze).

 Kritické panorama (19.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Taneční panorama s Ninou Vangeli: filmy s taneční tématikou na festivalu Jeden svět

 Kritické panorama (18.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Výtvarné panorama s Michaelou Vrchotovou: výstava v Galerii Rudolfinum se pod názvem Only The Good Ones zaměřuje na estetiku momentkové fotografie.

 Kritické panorama (17.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Divadelní panorama s Janou Soprovou: Idioti ve Švandově divadle v režii A. Petrželkové

 Kritické panorama (13.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Filmové panorama s Alicí Aronovou: filmy Borgman a Koleje osudu.

 Kritické panorama (12.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Taneční panorama s Janou Návratovou: Německá taneční platforma.

 Kritické panorama (11.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Výtvarné panorama s Michaelou Vrchotovou. Dvě výstavy v Centru současného umění DOX: zakázaná čínská umělkyně Liu Xia vystavuje černobílé fotografie pod názvem Tichá síla; Plakát v souboji ideologií 1914–2014

 Kritické panorama (10.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Divadelní panorama s Michalem Zahálkou: ohlédnutí za Cenami Alfréda Radoka; recenze Snídaně s Leviathanem na Nové scéně Národního divadla v Praze

 Ranní Slovo (09.03.2014 07:30) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Ty však vidíš trápení a hoře. Biblický text: Žalm 10. Hostem Petra Vaďury je Tomáš Molnár, farář Českobratrské církve evangelické z Trutnova.

 Kritické panorama (06.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Filmové panorama s Tomášem Bartoškem: snímek A. Sedláčkové Fair Play a britský film Philomena.

 Kritické panorama (05.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Taneční panorama s Ninou Vangeli: Teatrum anatomicum

 Kritické panorama (04.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Výtvarné panorama s Michaelou Vrchotovou: výstava Rudolfa Volrába Barevný neklid v Národní galerii v Praze

 Kritické panorama (03.03.2014 15:45) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Divadelní panorama s Janou Soprovou: Višňový sad v Celetné a Pan Halpern a pan Johnson v Ungeltu

Comments

Login or signup comment.