648. schůzka: O jazyce mateřském věru těžce zbědovaném
Toulky českou minulostí show

Summary: 648. schůzka: O jazyce mateřském věru těžce zbědovaném