ArtCafé - Soudobá autorská ilustrace. V pořadu hovoří ilustrátoři J. Šrámek a A. M. Jirků nebo vydavatel A. Berka, výtvarník A. Kolenčík a grafik B. Meluš o svém vydání obrázkové verze slovenské Ústavy. Moderuje J. Haladová. (HLAVNÍ TÉMA)
Vltava show

Summary: Soudobá autorská ilustrace. V pořadu hovoří ilustrátoři J. Šrámek a A. M. Jirků nebo vydavatel A. Berka, výtvarník A. Kolenčík a grafik B. Meluš o svém vydání obrázkové verze slovenské Ústavy. Moderuje J. Haladová. (HLAVNÍ TÉMA)