Kritické panorama (05.02.2015 16:45)
Vltava show

Summary: Filmové panorama s Alicí Aronovou: recenze snímků Vyšší moc, Nezlomní