Kritické panorama (04.12.2014 16:45)
Vltava show

Summary: Filmové panorama s Alicí Aronovou: o filmu Jak jsme hráli čáru