داستان شب show

داستان شب

Summary: ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.

Join Now to Subscribe to this Podcast
  • Visit Website
  • RSS
  • Artist: shenoto | داستان شب
  • Copyright: 2015-2018 shenoto - For Personal Use Only

Podcasts:

 1527.عصر یک جمعه دلگیر | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:23:17

دوستان شب‌بخیر ‌ شماره هزار و پانصد و بیست و هفتم ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ ‌ داستان: «#عصر_یک_جمعه_دلگیر» نويسنده و خوانش : #مریم_منوچهری ‌ ‌ برای از حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/payhamrah اقدام کنید. ‌

 بازگشت داستان‌شب؛ صحبتی با مخاطبان | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:04:44

این اعلام خبر بازگشت ماست. «#داستان_شب» از اول تیرماه بازخواهد گشت. لطفا این فایل صوتی را گوش کنید و به حرف‌های ما را بشنوید. ‌‌ پرداخت حق اشتراک برای مخاطبین داخل کشور: مبلغ 30 هزار تومان آنلاین از طریق لینک زیر: https://payping.ir/dastaneshab و یا شماره کارت: 5022-2910-6402-4092 به نام مریم عطار ‌‌‌ پرداخت حق اشتراک برای مخاطبین خارج از کشور: مبلغ 30 دلار یا 30 یورو آنلاین از طریق لینک زیر: https://www.paypal.me/payhamrah/30 مدت اشتراک تا پایان آبان‌ماه 1398 و مهلت پرداخت تا 31 خردادماه 1398 است. امید‌واریم شما هم به ما متعد باشید.

 1526.پانزدهمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 1:17:04

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و بیست و ششم 13 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#پانزدهمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #پانزدهم | آخرین مهمان: #مریم_سمیع_زادگان اجرا: #محمدامین_چیت_گران ‌پانزدهمین و آخرین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به تمام شنونده‌های داستان‌شب؛ در هر کجای این جهان هستی...

 1525.چهاردهمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:32:05

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و بیست و پنجم 12 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#چهاردهمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #چهاردهم مهمان: #رامبد_خانلری اجرا: #محمدامین_چیت_گران

 1524.سیزدهمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:52:32

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و بیست و چهارم 11 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#سیزدهمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #سیزدهم مهمان: #کمال_کلانتر اجرا: #محمدامین_چیت_گران سیزدهمین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به رفقای محبوس محیط‌زیست و خانواده‌های صبورشان...

 1523.دوازدهمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:44:37

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و بیست و سوم 10 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#دوازدهمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #دوازدهم مهمان: #بانیپال_شومون اجرا: #محمدامین_چیت_گران د‌وازدهمین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به مهناز، مادرم، مادر داستان‌شب...

 1522.یازدهمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:36:13

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و بیست و دوم 9 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#یازدهمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #یازدهم مهمان: #سروش_صحت اجرا: #محمدامین_چیت_گران

 1521.دهمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 1:05:54

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و بیست و یکم 8 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#دهمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #دهم مهمان: #آیدا_احدیانی ‌‌با همراهی: #محسن_نامجو اجرا: #محمدامین_چیت_گران دهمین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به ساکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک...

 1520.نهمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:34:32

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و بیستم 7 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#نهمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #نهم مهمان: #حسین_وحدانی اجرا: #محمدامین_چیت_گران ‌نهمین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به صابر...

 1519.هشتمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:56:25

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و نوزدهم 6 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#هشتمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #هشتم مهمان: #رامین_بیرق_دار اجرا: #محمدامین_چیت_گران ‌هشتمین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به شیراز...

 1518.هفتمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:42:31

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و هجدهم 5 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#هفتمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #هفتم مهمان: #غلامرضا_طریقی اجرا: #محمدامین_چیت_گران

 1517.ششمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:34:58

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و هفدهم 4 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#ششمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #ششم مهمان: #حسن_علیشیری اجرا: #محمدامین_چیت_گران ششمین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به استاد محمدرضا شجریان...

 1516.پنجمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:35:05

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و شانزدهم 3 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#پنجمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #پنجم مهمان: #سوگل_قلاتیان اجرا: #محمدامین_چیت_گران پنجمین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به رفقایی که کیلومترها از خانه و وطن خودشان دور هستند. ما غم غربت و مهاجرت درگیرند.

 1515.چهارمین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:55:07

دوستان شب‌بخیر شماره‌ی هزار و پانصد و پانزدهم 2 فروردین 1398 «#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب» "#چهارمین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398" #چهارم مهمان: #پوریا_عالمی اجرا: #محمدامین_چیت_گران سومین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به مردم سیل‌زده و تنهای استان‌های مازندران و گلستان...

 1514.سومین ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۸ | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:51:50

‌دوستان شب‌بخیر‌‌ ‌شماره‌ی هزار و پانصد و چهاردهم‌‌ ‌1 فروردین 1398‌‌ ‌«#ویژه_برنامه_های_نوروزی_1398_داستان_شب»‌‌ ‌"#سومین_ویژه_برنامه_نوروزی_1398"‌‌ ‌#سوم‌‌ ‌مهمان: #مرتضی_برزگر‌‌ ‌اجرا: #محمدامین_چیت_گران‌‌ ‌سومین ویژه برنامه نوروزی 1398، با افتخار تقدیم می‌شود به اعضای تیم داستان‌شب؛ که اگر نبودند حتما یکجای کار این ویژه‌برنامه‌ها می‌لنگید...‌‌

Comments

Login or signup comment.