Wiedza płynąca z przestrzeni miłości i prawdy. Kwantowa Moc Uzdrawiania. cz. 1
Dr Renata Zarzycka show

Summary: <p>Książka ta stworzona jest z przestrzeni wiedzy wszechświata wszechobecnej wokół nas - wiedzy, do której dostęp może mieć każdy, jeśli tylko nastawi swoją uważność na obserwację i częstotliwość jej odbioru. Chodzi tu o przekroczeniu barier swojej dotychczasowej percepcji trójwymiarowości 3D zwanej <strong>„Wyższą nieświadomością”</strong> , przejście przez IV Poziom tzw. <strong>„Pole Świadomości”</strong>, uświadomienie sobie płaszczyzny mentalnej wielu spraw oraz o rozwój duchowy.  To wszystko jest niezbędne, aby dojść do Piątego Poziomu Świadomego <strong>„JA” i DOZNAĆ PRZEBUDZENIA SIŁ METAFIZYCZNYCH</strong>, odpowiadających polu percepcji 5D. W trakcie dalszego rozwoju, możesz znaleźć się w energii serca uniwersalnej miłości, na poziomie percepcji <strong>„Wyższego Ja”</strong> 6D, w <strong>„Ja Duchowym”</strong> i w <strong>„Ja TransPersonalnym”</strong> - w miejscu najczystszego istnienia „Ja”, które doświadcza. Być może w procesie dalszej praktyki, pewnego dnia dojdziesz do Siódmego Poziomu Świadomości, którym jest <strong>„Mistyczne Zjednoczenie”</strong>, nazywane tu w skrócie „Jednością”. Nie martw się jednak, gdyż, to zjawisko z zakresu fizyki kwantowej, zostanie dokładniej mówione w kolejnych odcinkach.</p> <p><br></p> <p><strong>Seria:   Kwantowa Moc Uzdrawiania. cz. 1</strong></p>