Jan Brzechwa - Samochwała
Czyta: #TataMariusz show

Summary: <p> Treść ze strony poezja.org -&gt; <a href="https://exit.sc/?url=https%3A%2F%2Fpoezja.org%2Fwz%2FBe%25C5%2582za_W%25C5%2582adys%25C5%2582aw%2F22772%2FKotek" rel="nofollow" target="_blank" title="https://poezja.org/wz/Be%C5%82za_W%C5%82adys%C5%82aw/22772/Kotek">https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3395/Samochwa%C5%82a</a></p>