Podcast Directory

Librivox: Bible (STE) NT 21-22: Επιστολαις Πέτρου Α'-Β' (1-2 Peter) by Stephanos 1550 show

Librivox: Bible (STE) NT 21-22: Επιστολαις Πέτρου Α'-Β' (1-2 Peter) by Stephanos 1550Join Now to Follow

H Επιστολή αυτή γράφτηκε στην Ρώμη το 50-56 μ.χ Ο Άγιος Παύλος προτρέπει τους Χριστιανούς να χαίρονται στις θλίψεις. Θα πρέπει να δέχονται τις αδικίες που προκαλούν θλίψη με την συναίσθηση και πίστη ότι μέσα από αυτές θα οδηγηθούν και θα ζήσουν τον θάνατο και την ανάσταση. Με αυτό τον τρόπο γίνονται μέτοχοι στον θάνατο του Ιησού Χριστού και στην ανάσταση του. Η Ημερομηνία της δεύτερης επιστολής βρίσκεται πιθανότατα ανάμεσα στο 63-67 μετά Χριστό , ενώ βρισκόταν στην φυλακή της Ρώμης ο Απόστολος Παύλος. Ο κόσμος απιστεί , εξαπατά και χλευάζει, όμως οι χριστιανοί θα πρέπει να διατηρούν το χριστιανικό τρόπο ζωής , συνεχώς αυξανόμενοι σε αγιότητα και σε αρετές και ποτέ δεν θα πρέπει να στραφούν πίσω στον παλιό τρόπο ζωής. The first epistle of Saint Peter was written in Rome 50-67 A.D. Saint Peter exhorts Christians to rejoice in suffering. They should enter into unjust suffering with a spirit of death and resurrection. Thus they partake in Jesus Christ’s death and resurrection. The date of the second epistle is most likely A.D 63-67. Saint Peter has probably written this letter while he was kept in prison in Rome. The people to whom he was addressed are most likely Gentiles. The world disbelieves, deceives and mocks. Yet, Christians should maintain the Christian way of life, growing continually in holiness and virtues and never turning back to the old way of leaving. (Summary by peaceuntoyou)

By LibriVox

Librivox: Bible (ASV) 27: Daniel by American Standard Version show

Librivox: Bible (ASV) 27: Daniel by American Standard VersionJoin Now to Follow

The Book of Daniel (דניאל), originally written in Hebrew and Aramaic, is a book in both the Hebrew Bible (Tanakh) and the Christian Old Testament. The book is set during the Babylonian Captivity, a period when Jews were deported and exiled to Babylon following the Siege of Jerusalem of 597 BC. The book revolves around the figure of Daniel, an Israelite who becomes an adviser to Nebuchadnezzar, the ruler of Babylon from 605 BC - 562 BC. The book has two distinct parts: a series of six narratives (chapters one to six) and four apocalyptic visions (chapters seven to twelve). The narratives take the form of court stories which focus on tests of religious fidelity involving Daniel and his friends (chapters one, three and six), and Daniel's interpretation of royal dreams and visions (chapters two, four and five). In the second part of the book, Daniel recounts his reception of dreams, visions and angelic interpretations in the first person. (Summary by Wikipedia)

By LibriVox

Librivox: Black Arrow - A Tale of the Two Roses, The by Stevenson, Robert Louis show

Librivox: Black Arrow - A Tale of the Two Roses, The by Stevenson, Robert LouisJoin Now to Follow

The Black Arrow tells the story of Richard (Dick) Shelton during the Wars of the Roses: how he becomes a knight, rescues his lady Joanna Sedley, and obtains justice for the murder of his father, Sir Harry Shelton. Outlaws in Tunstall Forest organized by Ellis Duckworth, whose weapon and calling card is a black arrow, cause Dick to suspect that his guardian Sir Daniel Brackley and his retainers are responsible for his father's murder. Dick's suspicions are enough to turn Sir Daniel against him, so he has no recourse but to escape from Sir Daniel and join the outlaws of the Black Arrow against him. This struggle sweeps him up into the greater conflict surrounding them all. The story of the Wars of the Roses is told in miniature by The Black Arrow. (Summary from Wikipedia)

By LibriVox

Librivox: Capital: a critical analysis of capitalist production, Vol 1 by Marx, Karl show

Librivox: Capital: a critical analysis of capitalist production, Vol 1 by Marx, KarlJoin Now to Follow

Capital, Volume I is the first of three volumes in Karl Marx’s monumental work, Das Kapital, and the only volume to be published during his lifetime, in 1867. Marx’s aim in Capital, Volume I is to uncover and explain the laws specific to the capitalist mode of production and of the class struggles rooted in these capitalist social relations of production. Marx said himself that his aim was “to bring a science [i.e. political economy] by criticism to the point where it can be dialectically represented”, and in this way to “reveal the law of motion of modern society”. By showing how capitalist development was the precursor of a new, socialist mode of production, he aimed to provide a scientific foundation for the modern labour movement. In preparation for his book, he studied the economic literature available in his time for a period of twelve years, mainly in the British Museum in London.(Summary by Wikipedia)

By LibriVox

Librivox: War and Peace, Book 08: 1811-1812 by Tolstoy, Leo show

Librivox: War and Peace, Book 08: 1811-1812 by Tolstoy, LeoJoin Now to Follow

War and Peace (Russian: Война и мир, Voyna i mir; in original orthography: Война и миръ, Voyna i mir") is an epic novel by Leo Tolstoy, first published from 1865 to 1869 in Russki Vestnik, which tells the story of Russian society during the Napoleonic Era. It is usually described as one of Tolstoy's two major masterpieces (the other being Anna Karenina) as well as one of the world's greatest novels. War and Peace offered a new kind of fiction, with a great many characters caught up in a plot that covered nothing less than the grand subjects indicated by the title, combined with the equally large topics of youth, age and marriage. While today it is considered a novel, it broke so many novelistic conventions of its day that many critics of Tolstoy's time did not consider it as such. Tolstoy himself considered Anna Karenina (1878) to be his first attempt at a novel in the European sense. (Summary by Wikipedia)

By LibriVox

Librivox: Flatland: A Romance of Many Dimensions by Abbott, Edwin Abbott show

Librivox: Flatland: A Romance of Many Dimensions by Abbott, Edwin AbbottJoin Now to Follow

Flatland: A Romance of Many Dimensions is an 1884 science fiction novella by the English schoolmaster Edwin Abbott Abbott. As a satire, Flatland offered pointed observations on the social hierarchy of Victorian culture. However, the novella's more enduring contribution is its examination of dimensions; in a foreword to one of the many publications of the novella, noted science writer Isaac Asimov described Flatland as "The best introduction one can find into the manner of perceiving dimensions." As such, the novella is still popular amongst mathematics, physics and computer science students. (Summary by Wikipedia)

By LibriVox

Librivox: Slipper Point Mystery, The by Seaman, Augusta Huiell show

Librivox: Slipper Point Mystery, The by Seaman, Augusta HuiellJoin Now to Follow

When fourteen year old Sally Carter shares her secret about When fourteen year old Sally Carter decides to share the secret she has discovered on Slipper Point with her new friend Doris Craig, she couldn't possibly imagine where the solution to this intriguing mystery will lead them! Augusta Huiell Seaman is the author of over 40 historical fiction and mystery novels for older children most of which are currently out of print. The Slipper Point Mystery was originally published in 1919. (summary by J. M. Smallheer)

By LibriVox

Librivox: Bulfinch’s Mythology: The Age of Fable by Bulfinch, Thomas show

Librivox: Bulfinch’s Mythology: The Age of Fable by Bulfinch, ThomasJoin Now to Follow

Bulfinch’s Mythology, first published in 1855, is one of the most popular collections of mythology of all time. It consists of three volumes: The Age of Fable, The Age of Chivalry, and Legends of Charlemagne. This is a recording of the tenth edition of the first volume, The Age of Fable. It contains many Greek and Roman myths, including simplified versions of The Iliad and The Odyssey, as well as a selection of Norse and “eastern” myths. Thomas Bulfinch’s goal was to make the ancient myths accessible to a wide audience, and so it is suitable for children. (Summary by Kathleen Gatliffe aka TetoYasha)

By LibriVox

Librivox: Fables de La Fontaine, livre 02 (ver 2) by La Fontaine, Jean de show

Librivox: Fables de La Fontaine, livre 02 (ver 2) by La Fontaine, Jean deJoin Now to Follow

« Le second livre des Fables de La Fontaine confirme le grand talent du plus célèbre fabuliste. Son art achevé de l'expression du verbe qu'il place dans la bouche d'un règne animal complice malgré lui de nos travers, ajoute au plaisir d'une langue savoureuse maniée avec la plus grande dextérité. Allez! avez-vous le goût difficile? » ( Jean Lambert )

By LibriVox

Librivox: Nightingales by Bridges, Robert show

Librivox: Nightingales by Bridges, RobertJoin Now to Follow

LibriVox volunteers bring you 7 different recordings of Nightingales by Robert Bridges. This was the weekly poetry project for the week of September 14, 2008.

By LibriVox