Apni Si Shayari show

Apni Si Shayari

Summary: Kuch kehna hai, kuch sunana hai.. Milenge aapse, har episode me, ek nae khayal k sath!

Podcasts:

 [Episode 4] Aankhon ki Baatein | File Type: video/mp4 | Duration: 195

Aapki aankhon ne kabhi aapko dhokha dia hai..?!

 [Episode 3] Purani Tasveere | File Type: video/mp4 | Duration: 189

Khayalo ki baat ho... Aur tasveero ka zikr na ho, ye to na-insaafi hai... Aj purani tasveero ka, baksa mil gaya kahin se.. !

 [Episode 2] Banjara Dil | File Type: video/mp4 | Duration: 196

Kuch Main Banjaran si, kuch ye Dil Awaara hai!

 [Episode 1] Meethe se jhooth | File Type: audio/x-m4a | Duration: 178

Chalo, aj fir ek jhooth ko, sach banae hum!

 Apni si Shayari [Teaser] | File Type: audio/x-m4a | Duration: 28

Apni si Shayari [Teaser]

Comments

Login or signup comment.