ေငြဇင္လွိဳင္း - အမွတ္တရရွိေနတုန္း (Ngwe Zin Hline)
Myanmar Music show

Summary: <p>ေငြဇင္လွိဳင္း - အမွတ္တရရွိေနတုန္း (Ngwe Zin Hline)</p>