ေလးျဖဴ - သတိေမ့သြားတဲ့ည (Lay Phyu)
Myanmar Music show

Summary: <p>ေလးျဖဴ - သတိေမ့သြားတဲ့ည (Lay Phyu)</p>