Algorithms that make art
Ockham’s Razor show

Summary: Algorithms that make art