1156. schůzka nad knihou Petra Hory - Hořejše. Tvůrci monumentů a první sochař kubista a civilista.
Toulky českou minulostí show

Summary: 1156. schůzka nad knihou Petra Hory - Hořejše. Tvůrci monumentů a první sochař kubista a civilista.