NHK WORLD RADIO JAPAN - Vietnamese News at 20:01 (JST), May 30
Vietnamese News - NHK WORLD RADIO JAPAN show

Summary: NHK WORLD RADIO JAPAN - Vietnamese News at 20:01 (JST), May 30