Episode #99: Apres Soleil (Whitney Houston, Bobbi Kristina, Masturbation, Vomit, Randy Quaid)
The Bi-Quarterly Women's Social Club show

Summary: Episode #99: Apres Soleil (Whitney Houston, Bobbi Kristina, Masturbation, Vomit, Randy Quaid)