Kritické panorama (01.12.2014 08:45)
Vltava show

Summary: Operní panorama Heleny Havlíkové: Karina Gauvin a Cecilia Bartoli v Praze; skončený festival Ostravar očima kritiků