Bulbul - Euta Irani Chara (बुलबुल - एउटा ईरानि चरा) show

Bulbul - Euta Irani Chara (बुलबुल - एउटा ईरानि चरा)

Summary: बुलबुल एउटा ईरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । यही कारण हो, हामीले पनि गजलको यो कार्यक्रम नामकरण गरेका छौं - बुलबुल भनेर । शुरुमा यो शब्द सुन्नेलाई अनौठो लाग्न सक्छ तर क्रमिक रुपमा यसको अर्थ खुल्दै जानेछ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ ।

Join Now to Subscribe to this Podcast
  • Visit Website
  • RSS
  • Artist: Ujyaalo 90 Network
  • Copyright: Ujyaalo 90 Network (2009 - 2019)

Podcasts:

 बैशाख १३, २०७१ (April 26, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 37:28

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 बैशाख १०, २०७१ (April 23, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 37:12

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 बैशाख ०६, २०७१ (April 19, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 37:11

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 बैशाख ०३, २०७१ (April 16, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 42:30

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 चैत्र २९, २०७० (April 12, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 39:47

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 चैत्र २६, २०७० (April 9, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 41:09

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 चैत्र २२, २०७० (April 5, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 41:57

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 चैत्र १९, २०७० (April 2, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 42:31

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 चैत्र १५, २०७० (March 29, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 39:21

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 चैत्र १२, २०७० (March 26, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 44:00

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 चैत्र ०८, २०७० (March 22, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 35:08

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 चैत्र ०५, २०७० (March 19, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 40:55

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 चैत्र ०१, २०७० (March 15, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 39:00

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 फाल्गुण २८, २०७० (March 12, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 39:31

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

 फाल्गुण २४, २०७० (March 8, 2014) | File Type: audio/mpeg | Duration: 40:47

बुलबुल - एउटा ईरानि चरा !!!

Comments

Login or signup comment.

Shiva says:

Thanks for nice podcast