Arsov logos show

Arsov logos

Summary: Oddaja prinasa prispevke s sirokega podrocja humanistike. Prevladujejo socioloski, zgodovinopisni, antropoloski in filozofski prispevki. Objavljamo pa tudi kombinirane naravoslovno-druzboslovne vsebine oziroma izsledke studij s poudarjeno kombinacijo antropologije, evolucijskih teorij cloveka in naravoslovja. Gre za prispevke uveljavljajocih se mlajših avtorjev, ki raziskujejo podrocja biootehnologij, raziskave genoma in genskih tehnologij kot zarisca novih spoznanj o zgodovini clovestva. Ureja jo Goran Tenze.

Join Now to Subscribe to this Podcast

Podcasts:

 Dr. Igor Pribac: Predlog moralne pluralizacije javnega zdravstva | File Type: audio/mpeg | Duration: 1143

Dr. Igor Pribac: Predlog moralne pluralizacije javnega zdravstva

 Dr. Igor Pribac: Predlog moralne pluralizacije javnega zdravstva | File Type: audio/mpeg | Duration: 1143

Dr. Igor Pribac: Predlog moralne pluralizacije javnega zdravstva

 Arsov logos | File Type: audio/mpeg | Duration: 946
 Arsov logos | File Type: audio/mpeg | Duration: 946
 Boris Pahor o slovenski državnosti | File Type: audio/mpeg | Duration: 1679

Boris Pahor o slovenski državnosti

 Boris Pahor o slovenski državnosti | File Type: audio/mpeg | Duration: 1679

Boris Pahor o slovenski državnosti

 Dr. Luka Omladič | File Type: audio/mpeg | Duration: 1314
 Dr. Luka Omladič | File Type: audio/mpeg | Duration: 1314
 Arsov logos | File Type: audio/mpeg | Duration: 1336
 Arsov logos | File Type: audio/mpeg | Duration: 1336
 Alojzija Zupan Sosič: Kvaliteta ali uspešnost literature? | File Type: audio/mpeg | Duration: 821

Alojzija Zupan Sosič: Kvaliteta ali uspešnost literature?

 Alojzija Zupan Sosič: Kvaliteta ali uspešnost literature? | File Type: audio/mpeg | Duration: 821

Alojzija Zupan Sosič: Kvaliteta ali uspešnost literature?

 Arsov logos | File Type: audio/mpeg | Duration: 1089
 Arsov logos | File Type: audio/mpeg | Duration: 1089
 Arsov logos | File Type: audio/mpeg | Duration: 918

Comments

Login or signup comment.