Kungsporten Podcast show

Kungsporten Podcast

Summary: Kungsportskyrkan Huskvarna.``Församlingen tillhör Evangeliska Frikyrkan, EFK.``Församlingens lokaler Kungsporten inrymmer stor egen verksamhet: Friskvård, konferens, förskola.``Bland hyresgästerna finns Bra & Begagnat, Institutet för Tro och Musik, ITM.

Join Now to Subscribe to this Podcast

Podcasts:

 Börje Carlsson - Frestelser & Prövningar | File Type: audio/mpeg | Duration: 38:40

Börje Carlsson - Frestelser & Prövningar

 Lennart Hall - Förundran | File Type: audio/mpeg | Duration: 36:54

Lennart Hall - Förundran

 Victor Egerbo - Tacksamhet | File Type: audio/mpeg | Duration: 29:41

Victor Egerbo - Tacksamhet

 Helena Magnusson - Flahults Gudstjänst | File Type: audio/mpeg | Duration: 26:32

Helena Magnusson - Flahults Gudstjänst

 Henrik Steen - Uppmuntran | File Type: audio/mpeg | Duration: 43:4

Henrik Steen - Uppmuntran

 David Axelsson - Osannolik omvändelse | File Type: audio/mpeg | Duration: 33:28

David Axelsson - Osannolik omvändelse

 Eric Lacabanne - Petrus, I Jesu Fotspår | File Type: audio/mpeg | Duration: 24:40

Eric Lacabanne - Petrus, I Jesu Fotspår

 Hans Jansson - Maria: Världens viktigaste kvinna | File Type: audio/mpeg | Duration: 32:36

Hans Jansson - Maria: Världens viktigaste kvinna

 David Axelsson - Jeremia: Tro för det omöjliga! | File Type: audio/mpeg | Duration: 38:47

David Axelsson - Jeremia: Tro för det omöjliga!

 Helena Magnusson, Irén Björnell - Tack och lovgudstjänst | File Type: audio/mpeg | Duration: 19:39

Helena Magnusson, Irén Björnell - Tack och lovgudstjänst

 Hans Jansson - Ester: Just för en tid som denna | File Type: audio/mpeg | Duration: 41:11

Hans Jansson - Ester: Just för en tid som denna

 Pelle Hörnmark: Pingstgudstjänst | File Type: audio/mpeg | Duration: 29:2

Pelle Hörnmark: Pingstgudstjänst

 Eric Lacabanne - Gideon: Från svaghet till kraft | File Type: audio/mpeg | Duration: 32:58

Eric Lacabanne - Gideon: Från svaghet till kraft

 David Axelsson - På dina knän är allting möjligt | File Type: audio/mpeg | Duration: 28:17

David Axelsson - På dina knän är allting möjligt

 Hans Jansson - Josua: När möjlighetstänkaren tvekade. | File Type: audio/mpeg | Duration: 43:39

Hans Jansson - Josua: När möjlighetstänkaren tvekade.

Comments

Login or signup comment.